Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

Öğrenci ve Personel Değişim Programları, Üniversiteler arası İkili Anlaşmalar,

Üniversiteler arası İşbirliği ve İlişkiler

Değişim Programları

Öğrenci ve Personel Değişim Programları

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen değişim programı.

Türk Üniversiteler Birliği öğrenci ve personel değişim programı.

İsviçre devleti öğrenci ve personel değişim programı.

Birleşik Krallık tarafından finanse edilen değişim programı.

Yükseköğretim Kurulunca yürütülen uluslararası değişim programı.

Yükseköğretim Kurulunca yürütülen ulusal değişim programı.

Kurumsal

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi öğrenci ve personel değişim programları başta olmak üzere uluslararası personel haftası etkinlikleri, kurumlar arası ikili anlaşmalar, işbirlikleri ve ilişkilerden sorumlu birimdir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Teşkilat Şeması ve Kurumsal Kimlik

Kalite Kurulu

Birim Kalite Kurulu

Hizmet standartları, görev tanımları ve birim kalite kurulu belgeleri.