Sivas Cumhuriyet University International Relations Office

Öğrenci ve Personel Değişim Programları, Üniversiteler arası İkili Anlaşmalar,

Üniversiteler arası İşbirliği ve İlişkiler

Exchange Programmes

Student and Staff Exchange Programmes

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen değişim programı.

Türk Üniversiteler Birliği öğrenci ve personel değişim programı.

İsviçre devleti öğrenci ve personel değişim programı.

Birleşik Krallık tarafından finanse edilen değişim programı.

Yükseköğretim Kurulunca yürütülen uluslararası değişim programı.

Yükseköğretim Kurulunca yürütülen ulusal değişim programı.

Corporate

International Relations Office

Uluslararası İlişkiler Ofisi öğrenci ve personel değişim programları başta olmak üzere uluslararası personel haftası etkinlikleri, kurumlar arası ikili anlaşmalar, işbirlikleri ve ilişkilerden sorumlu birimdir.

Sivas Cumhuriyet University

International Relations Office

Organisation Scheme and Organisational Identity

Quality Management Board

Quality Management Board of the Unit

Hizmet standartları, görev tanımları ve birim kalite kurulu belgeleri.